Servizos do Ciclo ASIR

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira
Saltar á navegación Saltar á procura
  • Acceso a un Windows 10 por RDP para os usuarios do dominio
  • Acceso a un Debian mediante x2go e ssh para os usuarios do dominio
  • Conta de correo electronico usuariodominio@iesrodeira.com

Para o acceso x2go se recomenda realizar un túnel inverso accedento previamente por ssh...

  • Se estudiará a posibilidade de ofrecer unha máquina virtual conectada a internet para cada alumno....

Sitios e Aplicacións Web

http://web.iesrodeira.com e http://asir.iesrodeira.com - Este portal

http://inventario.iesrodeira.com - Plano do centro con información sobre as aulas e plan de IP e xestor de inventario

http://internet.iesrodeira.com - Pasarela para abrir e pechar o acceso a internet das aulas

http://adusers.iesrodeira.com - Xestor Web de usuarios do dominio de AD. Pode importar os usuarios do listado de grupos en PDF do xade

https://msdn.iesrodeira.com - Xestor de licencias dos Sistemas de MSDN

http://software.iesrodeira.com - Descarga de software de uso común e de MSDN (so accesible dende dentro do centro)

http://moodle.iesrodeira.com - Moodle de uso interno (so accesible dende dentro do centro)

https://correo.iesrodeira.com - Xestor de Correo Web para as direccións usuario@iesrodeira.com

http://repo.iesrodeira.com - Repositorio SVN de software e documentación xestionado con TRAC

http://ip.iesrodeira.com - Servizo para informar aos clientes da súa IP pública

http://aulavirtual.iesrodeira.com - Redirección ao Moodle ofrecido pola Xunta para o centro

http://www.iesrodeira.com e http://iesrodeira.com - Redirección ao Drupal do Centro ofrecido pola Xunta