Configuración do Acceso ó Correo do IES Rodeira

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira
Saltar á navegación Saltar á procura

Para poder utiliza-lo correo é necesario que teñas matrícula no ciclo ASI do IES de Rodeira. Unha vez rematado o ciclo, procederase a súa baixa e borrado dos correos existentes.

Lectura do correo

Servidor POP:

  • pop3.iesrodeira.com

Autenticación:

  • LOGIN.
  • Usar sempre unha conexión segura (SSL)

Envío do correo

Servidor SMTP:

  • smtp.iesrodeira.com

Autenticación:

  • O servidor precisa autenticación.
  • PLAIN
  • Usar conexión segura cando sexa posible. (Usarase conexión segura mediante TLS)


No caso do Outlook debe especificarse na pestana de Servidores que o SMTP require autenticación e no botón de configuración avanzada que se utilizará a mesma configuración que o correo entrante. Na pestana de Opcións avanzadas se activará SSL tanto para POP3 como para SMTP


NOTA: O antivirus revisando o correo saínte pode interferir co servidor SMTP, recoméndase desactivalo (particularmente o Norton Antivirus).