Xestores de Contidos

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Introducción

Boxinfo info.png
Os Xestores de Contidos ou CMS (Content Manager System) son aplicacións que permiten a publicación, modificación e edición de contido ademáis de xestionar o mantemento do sitio dende un interface central.

Os xestores de contidos permiten a separación do contido e do diseño, normalemente empregando unha base de datos para almacenar a información e proporcionan distintos roles aos usuarios, de xeito que se regula o seu grao de interaccion coa información publicada e gardada no sistema. Habitualmente poden aumentar a súa funcionalidade mediante módulos e soportan distintas visualizacións mediante Skins (peles)

Os CMS utilízanse para tarefas moi variadas, como o ensino a distancia con plataformas como Moodle, a creación de documentación e información Mediawiki, a xestión de blogs WordPress, a creación de portais informativos Drupal, comercio electrónico... etc.

Mediawiki

Mediawiki é unha plataforma Wiki desenvolta en PHP para a creación da Wikipedia. Está polo tanto orientada a elaboración de documentación, e mediante extensións e extremadamente persoalizable.

Drupal

WordPress