Solución espera no arranque "A start job is running for the raise network"

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Para solucionalo, o único que temos que facer é modificar o /etc/network/interfaces

  • Reemplazar
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
  • Por
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp