Pérdida de confianza entre un equipo e o Active Directory

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Iniciamos sesión como administrador local Nunha consola de Powershell executamos Test-ComputerSecureChannel –verbose –Repair –Credential (Get-Credential)"