Linguaxe Java

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Introdución

A tecnoloxía Java é tanto unha linguaxe como unha plataforma para executar aplicacións.

A Linguaxe Java

A linguaxe Java é unha linguaxe de programación de alto nivel coas seguintes características:

  • Sinxelo
  • Orientado a Obxectos
  • Distribuído
  • Multifío
  • Dinámico
  • Neutral dende o punto de vista da arquitectura
  • Portable
  • De alto rendimento


A Plataforma de Execución Java