Instalar Cisco Packet Tracer en Debian Stretch

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Preparativos

Para poder instalar o Cisco Packet Tracer no noso Debian Stretch debemos asegurarnos de ter instalado o seguinte:

 • Java: Comprobamos que o temos instalado
usuario@debian:~$ java -version
java version "1.7.0_91"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.6.2) (7u91-2.6.2-1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.91-b01, mixed mode)
 • Habilitar a arquitectura de 32 bits: De momento só existe versión de Cisco Packet Tracer para 32 bits, polo que se queremos instalala nun sistema de 64 bits deberemos facer o seguinte.
  • Habilitar o repositorio de 32 bits:
dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get update
  • Instalar as seguintes dependencias:
apt-get install libc6:i386
apt-get install lib32z1 lib32ncurses5
apt-get install libnss3-1d:i386 libqt4-qt3support:i386 libssl1.0.0:i386 libqtwebkit4:i386 libqt4-scripttools:i386

Instalación

Descargamos a versión 6.2 para Linux, versión estudante (179 MiB). Temos que ter unha conta na Cisco Networking Academy para poder baixala libremente. É un .tar.gz que copiamos en /tmp

 • Descomprimímolo en /tmp
 • Crease a carpeta PacketTracer62Student
 • Abrimos sesión como root e executamos o seguinte
cd PacketTracer62Student
chmod +x install
./install
 • Instálase por defecto en /opt/pt
 • Créase un enlace chamado packettracer que podemos empregar para executar o programa como usuario normal.

Nota: Se temos este erro durante a instalación

/tmp/testinternet          [ <=>                           ] 52,71K --.-KB/s  en 0,04s 

2015-11-09 12:46:02 (1,43 MB/s) - gardouse «/tmp/testinternet» [53979]

install: 59: install: Bad substitution

Foi porque executamos o programa de instalación como sh install en lugar de ./install

Referencias