Fundamentos:Exercicios:Básicos:Táboa Numérica

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir un programa que solicite 10 números por teclado e os visualice posteriormente na pantalla (non é válido visualizar os números según se van pedindo).