Fundamentos:Exercicios:Básicos:Serie de Fibonacci

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir un programa que visualice na pantalla o número de terminos da serie de Fibonacci que indique o usuario. A serie de Fibonacci ten a seguinte forma:

   1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...