Fundamentos:Exercicios:Básicos:Selección de Liñas

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir un programa que colla da liña de parámetros do programa un nome de ficheiro e unha cadea de caracteres. O programa debe visualizar as liñas do ficheiro que conteñan a cadea de caracteres.

NOTA: Para pasar unha cadea na liña de parámetros é necesario "especificala entre comiñas".