Fundamentos:Exercicios:Básicos:Palíndroma

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir unha función que reciba como argumento unha cadea de caracteres e devolve 1 si a cadea é palíndroma, e 0 si non o é. Unha cadea de caracteres é palíndroma si se lé igual de dereita a esquerda que de esquerda a dereita sin ter en conta os espacios e símbolos de puntuación. Por exemplo:

  dábale arroz a la zorra el abad