Fundamentos:Exercicios:Básicos:Ordeación Numérica

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir un programa que solicite 10 números por teclado e os visualice en orden de menor a maior.