Fundamentos:Exercicios:Básicos:Número Maior

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir un programa que lea de teclado 2 números e indique cal é maior.