Fundamentos:Exercicios:Básicos:Medidas dun Círculo

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Facer un programa que lea por teclado o radio dun círculo (un valor real) e imprima a súa área, a lonxitude da circunferencia que o delimita, xunto co volume (4 pi * r^3 / 3) e a superficie (4 * pi r^2) da esfera dese radio. Mostrar a superficie da esfera con dous formatos: con decimais sen expoñente e con decimais con expoñente.