Fundamentos:Exercicios:Básicos:Letra DNI

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir unha función que reciba unha cadea representando o número de DNI e devolva a letra que lle corresponde:

 char letraDNI(char *dni);