Fundamentos:Exercicios:Básicos:Intercambio de Números

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir unha función que reciba dúas variables enteiras e intercambie o seu contido. A función non retornará ningún valor.