Fundamentos:Exercicios:Básicos:Inserción de Letra

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir unha función que reciba unha cadea de caracteres, unha letra e unha posición e inserte a letra na posición indicada dentro da cadea. A función debe devolver a cadea.

char *insertaLetra(char *cad,char letra,int pos);