Fundamentos:Exercicios:Básicos:Fusión de Tablas

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir unha función C que reciba tres tablas numéricas ordeadas. A función debe almacenar os valores das dúas primeiras na terceira de xeito que quede ordeada.