Fundamentos:Exercicios:Básicos:Eliminar Letra

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir unha función que reciba unha cadea de caracteres e unha posición e elimine a letra da posición indicada da cadea. A función debe devolver a cadea.

char *eliminaLetra(char *cad,int pos);