Fundamentos:Exercicios:Básicos:Eliminar Cadea

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir unha función que reciba dúas cadeas de caracteres, cadea e patron, e elimine a primeira aparición de patron dentro de cadea, si se atopa.

 char *eliminaCad(char *cadea,char *patron);