Fundamentos:Exercicios:Básicos:Ecuación de 2º Grao

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir un programa que resolva ecuacións de segundo grao. Debe visualizar unha mensaxe no caso de que a ecuación non teña solucións reais.