Fundamentos:Exercicios:Básicos:Diccionario

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir un programa que solicite ó usuario 10 palabras dun máximo de 30 letras e o seu significado por teclado e as almacene nunha táboa chamada diccionario. O programa debe ordear a táboa e visualizar un menú con catro opcións:

  1. Nova Palabra
  2. Lista de Palabras
  3. Búsqueda de Palabra
  4. Fin
  • A opción Nova Palabra debe solicitar unha nova palabra e o seu significado insertándoa na posición que lle corresponde da táboa.
  • A opción Lista de Palabras debe visualizar a lista das palabras e os seus significados almacenadas.
  • A opción Búsqueda de Palabras debe pedir unha palabra ó usuario e amosa-lo seu significado realizando unha búsqueda binaria na táboa.


A táboa terá un máximo de 300 elementos .