Fundamentos:Exercicios:Básicos:Copia de Cadeas

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir a seguinte función que copia unha cadea de caracteres (src) en outra (des), devolvendo o resultado (des).

char *cadcpy(char *des,char *src);