Fundamentos:Exercicios:Básicos:Conxetura de Hongroise

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Este programa debe facer unha "comprobación" da conxetura de Hongroise.

Esta conxetura establece que si N é un número natural calqueira, e calculamos N+1 como N/2 si N é par, e como 3*N+1 si N é impar, entonces a partir dunha certa cantidade se entra nun ciclo de valores 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2 ....

Por exemplo, para N=3 obtemos: 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, ...

Escribir un programa que comprobe a validez desta conxetura para os valores de N dende 0 a 1000000.