Fundamentos:Exercicios:Básicos:Conversión de Unidades

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir un programa que visualice un menú coas seguintes opcións:

  1. De Kms a Millas
  2. De Millas a Kms
  3. De Cm a Pulgadas
  4. De Pulgadas a Cm
  5. Sair

O programa debe solicitar a opción elexida e realizar a operación correspondente visualizando o resultado. A continuación debe visualizarse de novo o menú hasta que se elixa a opción de saír.