Fundamentos:Exercicios:Básicos:Conversión de Número a Cadea

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir unha función que reciba como parámetros unha cadea de caracteres (cad) e un número (num). A función debe almacenar en cad a cadea de caracteres que representa a num, devolvendo cad.

char *inttocad(char *cad,int num);