Fundamentos:Exercicios:Básicos:Conversión de Cadea Binaria a Número

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir unha función que reciba como argumento unha cadea de caracteres representando un número binario e devolva o número enteiro que representa. O prototipo da función será:

  int binToInt (char *bin);