Fundamentos:Exercicios:Básicos:Contar Palabras

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir unha función que conte o número de palabras dunha frase. Considérase palabra calqueira secuencia de letras separadas por espacios ou símbolos de puntuación, que non sexan símbolos de puntuación.