Fundamentos:Exercicios:Básicos:Consumo de Combustible

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Facer un programa que pida o total de quilómetros recorridos, o prezo da gasolina (por litro), os cartos gastados en gasolina na viaxe e o tempo que se tardou (en horas e minutos), e que calcule:

   * Consumo de gasolina (en litros e euros) por cada cen quilómetros.
   * Consumo de gasolina (en litros e euros) por cada quilómetro.
   * Velocidade media (en km/h e m/s).