Fundamentos:Exercicios:Básicos:Comparar Suma

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Dados tres números determinar se a suma dunha parella deles é igual ó terceiro número, si se cumpre esta condición escribir "Iguais" e en caso contrario escribir "Distintas".