Fundamentos:Exercicios:Básicos:Cálculo do Número e

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir un programa que calcule o número e cunha resolución a elexir polo usuario. A resolución indicará o número de términos que se teñen que utilizar para o cálculo, xa que se calculará utilizando a sucesión de Mac Laurin:

e=1+1/1!+1/2!+1/3!+1/4!....