Fundamentos:Exercicios:Básicos:Cálculo do IVE

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir un programa que lle solicite ó usuario o importe dunha factura, e visualice o importe de IVE a pagar e o total da factura supoñendo que se aplica un 16% de IVE.