Fundamentos:Exercicios:Básicos:Cálculo de Permutacións

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir un programa que permita visualizar todas as permutacións dos elementos dunha taboa de caracteres suministrada la liña de comandos.

Solucións