Fundamentos:Exercicios:Básicos:Cálculo Media

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Programa que le números enteiros positivos hasta que se teclee un número negativo. Tras teclear o usuario un número negativo o programa mostra por pantalla a media de tódolos números que se introduciron, o mais grande e o máis pequeno.