Fundamentos:Exercicios:Básicos:Búsqueda de Periodo

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir unha función C que reciba unha táboa numérica e nos indique si ten un periodo numérico que se repite e de cantos números é (0 indica que non existe periodo). Por exemplo, na secuencia 5 10 15 12 12 20 25 5 10 15 12 10 5 10 15 12 12 20 25 5 10 15 12 10 5 10, o periodo é 12.