Fundamentos:Exercicios:Básicos:Ano Bisiesto

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir un programa que solicite un ano e indique si é bisiesto ou non. Un ano é bisiesto si é múltiplo de 4 excluíndo aqueles que sexan múltiplo de 100 e non de 400.