Fundamentos:Exercicios:Básicos:Anagramas

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir unha función C que reciba dúas cadeas de caracteres e nos indique si forman un Anagrama.