Fundamentos:Exercicios:Avanzados:Test de Posición

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir unha función que reciba un triángulo e un punto e nos indique si o punto se atopa dentro do triangulo ou fora.