Fundamentos:Exercicios:Avanzados:Libraría de Pila LIFO

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir as funcións de manexo dunha estructura de datos LIFO (Pila).