Fundamentos:Exercicios:Avanzados:Libraría de Cola FIFO

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir as funcións de manexo dunha estructura de datos FIFO (Cola).