Bats Varios

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Optimizando a MV de W7

  • 00-Apagar.bat: Apagamos a máquina a hora que queiramos empregando o programador de tarefas
@echo off
shutdown -s

Temos que crear unha tarefa programada que execute o bat e que se execute aínda que o usuario non este logeado

Apagar.PNG