Historial de revisións de "Fundamentos:Exercicios:Básicos:Conversión de Cadea a Número"

Selección de diferenzas: Marque as versións que queira comparar e prema no botón ao final.
Lenda: (actual) = diferenza coa versión actual, (anterior) = diferenza coa versión precedente, m = edición pequena.

  • (actual | anterior) 26 de xuño de 2014 ás 12:53Xavi (Conversa | contribucións). . (226 bytes) (+226). . (Nova páxina: "Escribir unha función que reciba como parámetro unha cadea de caracteres e devolva o número enteiro que está a representar. int cadtoint(char *cad); [[Fundamentos:Soluci...")