Fundamentos:Exercicios:Avanzados:O Aforcado

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Escribir un programa que visualice un menú coas seguintes opcións:

  • Diccionario
  • Xogar
  • Saír

A opción de Diccionario debe permitir mediante un novo menú engadir, borrar ou listar as palabras que se teñen almacenadas nun diccionario.

A opción de Xogar debe seleccionar unha palabra do diccionario ó azar, e visualizar na pantalla tantos guións como letras teña. Logo se lle pedirán letras ó usuario. Cada vez que acerte cunha letra presente na palabra sustituiranse os guións axeitados. Si o cabo de 8 fallos non se conseguiu dar coa palabra, se perde.