Rexistro de bloqueos

Este é o rexistro das accións de bloqueo e desbloqueo de usuarios. Non se listan os enderezos IP bloqueados automaticamente. Olle a lista de bloqueos para comprobar os bloqueos vixentes.

Rexistros      

 

Non se atopou ningún elemento relacionado no rexistro.