Redirixir por nome de ficheiro, ID de usuario, ID de páxina, ID de revisión ou ID de rexistro

Esta páxina especial redirixe cara a un ficheiro (dado o nome), unha páxina (dado o ID da páxina ou o dunha revisión), unha páxina de usuario (dado o ID dun usuario) ou unha entrada do rexistro (dada o ID do rexistro). Utilización: Especial:Redirección/file/Example.jpg, Especial:Redirección/page/64308, Especial:Redirección/revision/328429, Especial:Redirección/user/101 ou Especial:Redirección/logid/186.