Debian en Sony VAIO Fit 15E

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Introducción

Instalaremos Debian Jessie nun equipo Sony VAIO Fit 15E, modelo SVF1531B4E. O obxectivo final é unha partición con Windows 8.1 e Debian Jessie en arranque dual.

Características Xerais

Procesador: Intel(R) Core i7 4500U a 1,80 GHz, Plataforma Haswell ULT
Gráfica:  nVidia Optimus con intel 4400HD e NVIDIA GeForce GT 740M, 1GB de RAM
RAM:    8GB DDR3
HDD:    SATA 6Gb/sg 750GB
DVD:    MATSHITA DVD-RAM UJ8E2 (DVD+R DL) Super Multi
Rede:    BCM43142 b/g/n Wireless & Bluetooth Adapter, Realtek RTL8168/8111 PCIe GBE Family e Intel NFC
USB:    2 USB 3.0 (1 power) e 2 USB 2.0
Son:    Realtek High Definition Audio
WebCam: 
Sistema Operativo: Windows 8

Estado Inicial

O disco do Sony VAIO utiliza de fábrica un sistema de particións GPT, organizado do seguinte xeito unha vez actualizado a Windows 8.1:

 Partición de 260M do fabricante (OEM)
 Partición de 1,44GB de recuperación 
 Partición de sistema de 260MB (EFI)
 Partición C: de 671GB en NTFS
 Partición de 350MB de recuperación.
 Partición de 25,46GB de recuperación

Instalación

Arrancamos o sistema e realizamos a configuración do equipo (instalación de fábrica).

Actualización do Sistema e Medio de Recuperación

Utilizaremos Windows Update e logo VAIO update para actualizar o sistema e a continuación (despois de recuperar múltiples updates e varios reinicios...) crearemos os medios de recuperación para restaurar o equipo ao seu estado de fábrica por si o desexamos con posterioridade. Para elo, pulsando o botón de ASSIST lanzamos a aplicación VAIO Care, que na opción de Ferramentas Avanzadas nos ofrece a opción de "Creación de Medios de Recuperación".

Esta opción permitirá gardar en un dispositivo externo a información necesaria para restaurar o sistema ou seu estado de fábrica.

P.D: Ao crear os medios de recuperación produciuse un erro que obligou a reiniciar no momento de crear o terceiro disco, e logo outro no segundo. Despois de deshabilitar o secure boot, e activar o soporte de virtualización da CPU se crearon sen problemas, aínda que o máis probable é que non teña nada que ver...

Windows 8.1

Microsoft ofrece a actualización a Windows 8.1 a partir de Windows 8 na súa tenda de aplicacións. Iremos a tenda de Microsoft dende a pantalla principal e a instalaremos.

Particións

Esta equipa utiliza UEFI e particións GPT. Redimensionaremos a partición correspondente coa unidade C: para deixar sitio para o Debian. Reservaremos 500GB.

Non é posible reducir a partición si a mesma ten ficheiros non movibles, como o área de intercambio ou instantáneas do sistema. Eliminamos temporalmente o area de intercambio e borramos as instantáneas do sistema.

Instalación de Debian

Creamos un CD de instalación de Jessie, e posteriormente iniciamos a máquina dende o menú de asistencia despregado co botón ASSIST. Dende este menú, accedemos á BIOS para deshabilitar o Secure Boot e permitir o arranque dende CD. Realizamos a instalación de debian mediante ethernet, xa que a WiFi precisa de drivers non incluídos na instalación.

Utilizarei LVM cun grupo de volumenes de unha partición de 500GB (a liberada con anterioridade) e tres volumes lóxicos para root, swap e homes. A instalación se realiza sin problemas, e cando reiniciemos observaremos o menú de grub mediante o que seleccionaremos o sistema a arrancar. O problema que imos a atopar é que ao arrancar Windows, desaparecerá o acceso ao grub, iniciándose directamente Windows e imposibilitando o acceso ao Debian.

Si ocurre esto, a solución (temporal) é arrancar dende o CD de instalación en modo rescate e montar a partición EFI (/dev/sda3) en /boot/efi, instalando a continuación de novo o grub con grub-install /dev/sda, e recreando o menú con update-grub. Esto nos proporcionará de novo acceso ao grub no arranque mentras non iniciemos Windows.

O que sucede é que cando instalamos grub2-efi se engade ao menú de arranque na NVRAM a entrada para o linux/grub como primeiro elemento do menú de arranque. No seguinte reinicio, o firmware UEFI elimina todas as entradas salvo a primeira para esa partición EFI (aparentemente, algúns firmwares únicamente permiten unha entrada de arranque por partición EFI). Cando arrancamos Windows, o sistema ve que a súa entrada de arranque non está na NVRAM, de modo que a inserta en primeiro lugar co que o firmware UEFI eliminará o grub.

A solución pasa por modificar o arranque de Windows mediante a utilidade bcdedit de xeito que arranque sempre a través do grub en lugar de facelo directamente en Windows coa entrada EFI \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi.

bcdedit /set {bootmgr} path \EFI\debian\Boot\grubx64.efi

Verificación e Configuración de Debian

En primeiro lugar, modificaremos o arquivo /etc/apt/sources.list para incluir os repositorios correspondentes a contrib e non-free. Unha vez feito esto, instalaremos o firmware base para distinto hardware, e o firmware específico para a tarxeta ethernet realtek:

 apt-get update
 apt-get install firmware-linux firmware-linux-free firmware-linux-nonfree firmware-realtek

Tarxeta WiFi

A tarxeta wifi é unha broadcom BCM43142, que precisa de drivers non presentes no kernel para o seu funcionamento.

 apt-get install broadcom-sta-dkms

si insertando o módulo wl xenerado por este driver mediante modprobe wl non detecta a WiFi, e posible que sexa debido a orde de carga dos módulos. Reiniciando o ordenador non deberían presentarse problemas.

Boxinfo info.png
Si por algún motivo se desconecta o interfaz WiFi, xa sexa en Linux o Windows, mediante o comando rfkill é posible reconectalo. Podemos observar o estado con rfkill list, e activar/desactivar o dispositivo con rfkill index

Sistema de Vídeo

Este equipo dispon de dúas tarxetas de vídeo, unha de alto rendimento en 3D (nvidia GeForce GT 740M) e outra de baixo consumo para o traballo máis habitual (intel 4400HD). A combinación de estas dúas tarxetas emprega unha tecnoloxía de nvidia chamada Optimus, que precisa dunha configuración especial. Nun principio o sistema estará facendo uso únicamente da tarxeta intel (tarxeta principal), sendo posible delegar na tarxeta nvidia cando se necesite gran rapidez nos cálculos para o 3D (tarxeta discreta).

O principal proxecto encargado de facilitarlle a tecnoloxía Optimus aos sistemas Linux se chama Bumblebee.

Si queremos facer uso dos drivers nvidia libres (noveau) instalaremos:

  apt-get install bumblebee primus

Si queremos utilizar os drivers propietarios de nvidia (máis rápidos) instalaremos:

  apt-get install bumblebee-nvidia primus primus-libs

NON debemos crear ningún ficheiro Xorg.conf

Precisaremos tamén engadir o noso usuario ao grupo que pode facer uso de bumblebee:

 adduser $USER bumblebee

O módulo do Kernel para a nosa tarxeta nvidia chámase nvidia-current, necesitaremos modificar /etc/bumblebee/bumblebee.conf para especificar KernelDriver=nvidia-current na sección [driver-nvidia].

Para facer uso da tarxeta nvidia se poden utilizar as utilidades optirun ou primusrun, que proporcionará unha maior velocidade. Si non utilizamos estes comandos, a tarxeta discreta (nvidia) permanecerá apagada. Para acceder ao panel de control do driver nvidia, podemos executar:

 optirun -b none nvidia-settings -c :8