Configurar barra son Bluetooth LG

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Con Windows 10 non funciona a barra de son Bluetooth LG Para solucionalo facemos a seguinte modificación no rexistro

reg add HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Bluetooth\Audio\AVRCP\CT /v DisableAbsoluteVolume /t REG_DWORD /d 1 /f