Acceder ao sistema ou crear unha conta co OpenID

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira
Acceder ou crear unha conta nova

Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira soporta o OpenID estándar para unha soa sinatura entre os sitios web. OpenID permítelle rexistrarse en diferentes sitios web sen usar un contrasinal diferente para cada un. (Consulte o artigo sobre o OpenID na Wikipedia en inglés para obter máis información.) Hai moitos provedores de OpenID e xa pode ter unha conta co OpenID activado noutro servizo.

Se xa ten unha conta en Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira, pode acceder ao sistema co seu nome de usuario e contrasinal, como de costume. Para utilizar o OpenID no futuro, pode converter súa conta nun OpenID despois de acceder normalmente.

Ferramentas