Procura de ligazóns externas

De Wiki do Ciclo ASIR do IES de Rodeira

Pódense usar caracteres comodín como "*.wikipedia.org". Cómpre, polo menos, un dominio de nivel superior, por exemplo "*.org".
Protocolos soportados: http://, https://, ftp://, irc://, ircs://, gopher://, telnet://, nntp://, worldwind://, mailto:, news:, svn://, git://, mms:// (úsase http:// como predeterminado se non se especifica ningún protocolo).

Procura de ligazóns externas 
Ferramentas